ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ


Δρ. Ελευθέριος Μηλιόπουλος

Ιατρός - Παθολογοανατόμος - Ογκολόγος
Διδάκτωρ Νευροπαθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρώην Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηSite logo

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣΤο ογκογονίδια μπορεί να προκύψουν δια μέσου μεταλλάξεων των σχετικών με τον πολλαπλασιασμό γόνων. Οι ογκοπρωτεΐνες, τα προϊόντα των ογκογονιδίων, είναι ενεργείς ακόμη και χωρίς τη δράση φυσιολογικών διεγερτών και μπορούν να εκκινήσουν τη μίτωση, ανεξάρτητα από τους φυσιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης. Παραδείγματα ογκοπρωτεϊνών είναι:

Παράγοντες ανάπτυξης που παράγονται από καρκινικά κύτταρα και αυτοκρινώς διεγείρουν τη διαίρεση του δικού τους κυττάρου.

Υποδοχείς θυρεοειδικών ορμονών (ErbA).

Υποδοχείς παραγόνων ανάπτυξης.

Κινάσες της τυροσίνης.

Μικρές πρωτεΐνες G.

Κινάσες της σερίνης / θρεονίνης.

Παράγοντες μεταγραφής.

Εν τούτοις, οι μεταλλάξεις μπορούν επίσης να παράγουν ελαττωματικές πρωτεΐνες αναστολής του πολλαπλασιασμού. ΄Ετσι, απώλεια του Rb ή του p53 προάγει την ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση. Επιπλέον, ατέλεια του p53 αναστέλλει την απόπτωση.

Οι μεταλλάξεις μπορεί να διεγερθούν από καρκινογόνα ή από ακτινοβολία, διαμέσου των οποίων οι διαταραχές της επιδιόρθωσης του DNA ευνοούν την εμφάνιση των μιτώσεων. Τα κύτταρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της μίτωσης.

Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι οι ιοί μπορούν να φέρουν ογκογονίδια στα κύτταρα του ξενιστή ή να ενθαρρύνουν την κακοήθη εκφύλιση με αδρανοποίηση.

Μία μεμονωμένη μετάλλαξη δεν αρκεί για την ανάπτυξη ενός όγκου. Πρέπει να επισυμβούν πολλές μεταλλάξεις, προτού να μετατραπεί το κύτταρο σε καρκινικό κύτταρο.

Υποκινητές σε όγκο (π.χ. εστέρες φορβόλης), ευοδώνουν τον πολλαπλασιασμό των μεταλλαχθέντων κυττάρων και με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη όγκων, χωρίς οι ίδιοι να προκαλούν μεταλλάξεις.